K ř e s ť a n s k é   s p o l e č e n s t v í   L i b e r e c  Bohoslužby se konají

od 9:30 hod.

Palachova 504/7 (Dům "Liduška" - u náměstí F. X. Šaldy), sál v podkroví.
Je možné jet výtahem.

__________

Pozvánka:
úterý - izraelské tance
kontakt na vedoucího tanců: 724 435 478
čtvrtek - večerní setkání v kontaktu 18:15 hod.


__________

K poslechu a stažení:
Jan Cvejn - Uzdravení jazyka.
  Tomáš Božovský - Koukej se na Ježíše

Radomíra Amani Rusínová - Svědectví z Afriky
Dan Drápal - Dobro a zloKontakt na sbor:

vedoucí sboru:  774 933 144

e-mail: liberec@kaes.cz

bankovní spojení: 2500323796/2010