K ř e s ť a n s k é   s p o l e č e n s t v í   L i b e r e c


  Pravidené bohoslužeby
se konají od 9:30 hod.

Dům "Liduška" - naproti Plaze - Komunitní středisko Kontakt
Palachova 504/7 sál v podkroví, 5 patro
k dispozici je výtah.

__________

Pozvánka:

úterý - izraelské tance
kontakt na vedoucí tanců: 724 435 478

čtvrtek - večerní setkání  v 18:15 hod.
Dům "Liduška" - naproti Plaze
Kontakní středisko Kontakt, možnost výtahu.


_________

K poslechu a stažení:
Jan Cvejn - Uzdravení jazyka.
  Tomáš Božovský - Koukej se na Ježíše

Radomíra Amani Rusínová - Svědectví z Afriky
Dan Drápal - Dobro a zlo
Andriy Borodatyy - Společná modlitba.Kontakt na sbor:

vedoucí sboru:  774 933 144

e-mail: liberec@kaes.cz

bankovní spojení: 2500323796/2010