K ř e s ť a n s k é   s p o l e č e n s t v í   L i b e r e c

Mimořádná nabídka

 Církev Bratrská pořádá večer chval

dne 26.2.2017 od 18:00 hodin


Pozvánka:

sobota 18.2. - chvály od 15 do 18 hod, v Církvi Bratrské
neděle 19.2. - bohoslužby s náštěvou - Dana Drápala

__________

Ohlašujeme změnu kdy začátek bohoslužeb od 26.3.2017
se přesouvá z odpoledního času na dopolední, v 9:00 hod.
Palachova 504/7 (Dům "Liduška" - u náměstí F. X. Šaldy), sál v podkroví.
Je možné jet výtahem.
_________________

K poslechu a stažení:
Jan Cvejn - Uzdravení jazyka.
  Tomáš Božovský - Koukej se na Ježíše

Radomíra Amani Rusínová - Svědectví z Afriky
Dan Drápal - Dobro a zlo