K ř e s ť a n s k é   s p o l e č e n s t v í   L i b e r e c
Stránky připravujeme, děkujeme za trpělivost.

Ohlašujeme změnu kdy začátek bohoslužeb od 30.10.
se přesouvá na odpolední hodiny v 15:30.
Palachova 504/7 (Dům "Liduška" - u náměstí F. X. Šaldy), sál v podkroví.
Je možné jet výtahem.


Mimořádná změna

nedělní bohoslužeba, dne 22.1.2017

se bude konat na adrese: Malé nám. 295/7

ve sboru Bratrské jednoty baptistů v 15:30Pozvánka:
úterý - izraelské tance
čtvrtek - domácí skupinka v kontaktu 18:15 hod.
__________


K poslechu a stažení:
Jenda Cvejna - Uzdravení jazyka.
  Tomáš Božovský Koukej se na Ježíše

Radomíra Amani Rusínová  Svědectví z Afriky