K ř e s ť a n s k é   s p o l e č e n s t v í   L i b e r e c
Stránky připravujeme, děkujeme za trpělivost.
Bohoslužby: Neděle 9:30 Komunitní středisko kontakt Liberec, Palachova 504/7
(Dům "Liduška" - u Náměstí F. X. Šaldy), sál v podkroví , možno jet výtahem


K poslechu a stažení:
Jenda Cvejna - Uzdravení jazyka.
  Tomáš Božovský Koukej se na Ježíše

Radomíra Amani Rusínová  Svědectví z Afriky